Top

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

हामी केवल चीनी र अंग्रेजी समाचार समर्थन गर्दछौं। अन्य भाषाहरूमा सन्देशहरू अस्थायी रूपमा स्वीकार्य छैनन्। कृपया मलाई माफ गर्नुहोस्!

कम्पनीको ठेगाना:

NetWork Holdings Ltd.
684 Yates St
Victoria, BC V8W 2K8, Canada

ईमेल:

[email protected]

facebook:

कुनै पनि प्रश्नहरू तपाईंलाई हप्तामा 8 घण्टा भित्र (सोमबारदेखि शुक्रबार) भित्र र भित्रका दिनमा 24 दिन भित्र (सप्ताहांत) भित्र पठाइनेछ।